Trampa inte i resursfällan när du utvecklar nya servicetjänster.

Tjänsteutveckling är en dynamisk process som bygger på tät interaktion med kunderna tidigt i utvecklingsfasen, därför behöver inte alla resurser finnas på plats när ett industriföretag lanserar en ny tjänst på marknaden. Det diametralt omvända gäller för utvecklingen av nya produkter.

Ladda ner filer

pdf

Service till serviceaffär

Size : 476.18 kb
Date added : 02-01-2017
pdf

Från service till affär

Size : 2.67 mb
Date added : 02-01-2017

Skicka meddelande