Dags att koppla ihop produkt och tjänst redan på ritbordet.

Sätt produkt och tjänst i ett gemensamt sammanhang och börja utveckla ”produkt-tjänstesystem”. Det är grunden till företagets möjlighet att erbjuda sina kunder en förmåga istället för bara en produkt.

 

Skicka meddelande