Struktur för fördjupade kundrelationer.

Abridge har fått i uppdrag att etablera och utveckla en struktur för att hantera en ny kundrelation. Företaget är en global aktör och Abridge unika kunskapskombination mellan tjänsteutveckling, förstärkta kundrelationer och Information Management har varit avgörande.

Skicka meddelande