Abridge lanserar tjänsten ”BS-Agreement” eller benchmarking av dina Serviceavtal. Den nya tjänsten omfattar en genomlysning av ett företags serviceutbud. Utformningen av dina serviceavtal är vägen till bättre lönsamhet.

BS-Agreement är en avgränsad modul som innebär att du som kund till ett fast pris får ett klart besked om hur företagets serviceaffär verkligen mår. Hela övningen blir en test och en utvärdering av serviceutbudet där resultatet speglar hur företaget presterar. BS-Agreement är ett steg på vägen till 3:e generationens serviceaffär.

En väl utvecklad serviceaffär kännetecknas av att intäktsflödet bygger på fler värden än kostnadstäckning , att planering av personal och serviceärenden är förutsägbar och att garanti- och reklamationskostnader är på minimum för företaget.
Undersökningar visar att: – 50% av industriverksamheters serviceintäkter är kopplade till tecknade avtal. Den klassiska reservdelsbaserad serviceverksamhet fångar bara 12% av totala serviceintäkter.

Skicka meddelande