Digitaliserad fältservice

Abridge

Framtidsäkert införande av mobil arbetsorder!

Ställer kunderna krav på

  • snabbare service
  • enklare att komma i kontakt med er
  • insyn via webben
  • att fel åtgärdas vid första servicebesöket

Frågorna betyder att kunden värderar sin kostnad för att ha er som leverantör, och om ni är krångliga så är ni dyra även om inköpspriset är lågt!

Traditionell implementering av mobil arbetsorder tar tillvara lösningens förmåga att effektivisera det ni redan gör. Pappershanteringen minskar, onödig dubbelregistrering försvinner, kassaflödet förbättras, ledtiden från servicerapport till kundfaktura kortas, information om historisk service och noteringa samlas på ett ställe och är tillgängligt i fält. Integration till ekonomisystemet för att följa marginal och vinst för produkter och leveranser. Viktigt att hålla ekonomiskt öga på när kapacitet och kapital är knappa resurser.

Abridge bygger för framtiden, för att ni ska tjäna mer på era tjänster.

Håll ett ekonomiskt öga på den knappa resursen kunder. Vilken är risken att kunden väljer en annan leverantör? Hur lätt är det att ersätta en förlorad kund? Värdet på kundrelationen mäts annorlunda än värdet på egna produkter och service.

Sätt upp Mobigo rätt från början.

På Abridge har vi mångårig erfarenhet av att översätta olika typer av verksamheter till den logik och de strukturer som systemlösningar bygger på. Det är ni som bäst kan er verksamhet, och vi är specialister på att översätta er verksamhet till det system ni valt. Vi tar även med oss erfarenheter från andra kunder som anpassat till er situation kan lyfta effektiviteten. Det är en kombination av erfarenhet, dokumenterade metoder och ett visst artisteri som ger er en skjuts in i framtiden!

Exempel på din förtjänst!

Förklaringar, beskrivningar och goda råd är alltid inspirerande men kompletterat med en ekonomisk kalkyl blir bilden mer konkret. Vi hjälper dig att räkna på ditt scenario med dina förutsättningar så du kan skapa dig en uppfattning om de möjligheter stödet ger dig.

Är du i en situation där

  • planen är klar och ni vill ”kick-starta”
  • utvecklingen av tjänsteaffären kört fast – och ni vill få hjälp att lösa upp situationen

Kontakta oss för ett möte eller få lite inspiration.

Abridge

Konsumentvägen 12

125 30 Älvsjö

Kontakt

Tel: +46 8-544 750 77

E-post: info@abridge.se

Skicka meddelande