Digitaliserad fältservice

Arbetsorder i mobilen

Framtidsäkert införande av mobil arbetsorder!

Ställer kunderna krav på

  • snabbare service
  • enklare att komma i kontakt med er
  • insyn via webben
  • att fel åtgärdas vid första servicebesöket

Frågorna betyder att kunden värderar sin kostnad för att ha er som leverantör, och om ni är krångliga så är ni dyra även om inköpspriset är lågt! Enkelhet och transparens värderas högt i kundledet.

Traditionellt införande av mobil arbetsorder tar bara tillvara lösningens förmåga att effektivisera det ni redan gör. Pappershanteringen minskar, onödig dubbelregistrering försvinner, kassaflödet förbättras, ledtiden från servicerapport till kundfaktura kortas, information, servicehistorik och noteringa samlas på ett ställe och är tillgängligt i fält. Integration till ekonomisystemet för att följa marginal och vinst för produkter och leveranser. Men en direktöverföring av pappers processen till ett digitalt format är oftast inte optimal.

I våra införandeprojket bygger vi för framtiden, för att ni ska tjäna mer på era tjänster.

Vi hjälper er hålla ett ekonomiskt öga på den knappa resursen kunder. Vilken är risken att kunden väljer en annan leverantör? Hur lätt är det att ersätta en förlorad kund? Värdet på kundrelationen mäts annorlunda än värdet på egna produkter och service.

Sätt upp mobil arbetsorder rätt från början

På Abridge har vi mångårig erfarenhet av att översätta olika typer av verksamheter till den logik och de strukturer som systemlösningar bygger på. Det är ni som bäst kan er verksamhet, och vi är specialister på att översätta er verksamhet till det system ni valt. Vi tar även med oss erfarenheter från andra kunder som anpassat till er situation kan lyfta effektiviteten. Det är en kombination av erfarenhet, dokumenterade metoder och ett visst artisteri som ger er en skjuts in i framtiden!

Förklaringar, beskrivningar och goda råd är alltid inspirerande men kompletterat med en ekonomisk kalkyl och visualisering blir bilden mer konkret. Vår Sherpa hjälper dig att hantera all information som lagras i arbetsordersystemet. Du kan analysera och visualisera dina förutsättningar och skapa dig en uppfattning om de möjligheter stödet ger dig.

Är du i en situation där

  • planen är klar och ni vill ”kick-starta”
  • utvecklingen av tjänsteaffären kört fast – och ni vill få hjälp att lösa upp situationen
  • vuxit ur ditt gamla ärendehanteringssystem och behöver en mer komplett lösning

Kontakta oss för ett möte eller få lite inspiration.