Naturliga affärer i varje kontakt mellan kund och tekniker

Utbildning affärsmannaskap

Affärsmannaskap för servicetekniker

Servicetekniker, konsulter och andra experter är uppskattade kontaktytor hos dina kunder. De är problemlösare och kunniga rådgivare. De spelar därför en nyckelroll i företagets strategiska arbete att skydda och vårda era kundrelationer. Utnyttja affärsmöjligheten i deras möten med kunder. En pågående trend inom service och eftermarknad är en förflyttning från ett internt resursfokus till ett externt kunddrivet focus för servicetjänster. Kunderna nöjer sig inte med ett uppfyllt SLA åtagande.

Kunder förväntar sig att teknikern löser problemet vid första besöket i allt större utsträckning. Undersökningar visar att företag som utgår från kundens perspektiv löser tekniska problem i dubbelt så hög grad vid första besöket än andra företag gör. I 56% högre omfattning fångar man upp relevanta kundönskemål och förbättra sina produkters servicebarhet i 36% större utsträckning något som ger ökad kundlojalitet och återköpsfrekvens.

Genomgående är ett kunskapslyft hos servicepersonalen det som ger önskad effekt. Kunder är mer mottagliga för förbättrande förslag som löser deras problem när de precis har fått ett problem löst. Personen på plats då är serviceteknikern. Ge individerna en ärlig chans att ta vara på dessa tillfällen. Börja er resa och låt tekniker träna sig i affärsmannaskap. Träningen syftar till att bredda teknikerns eller konsultens yrkesprofil, att komplettera den avhjälpande expertrollen med en affärsdrivande och rådgivande roll.

För många tekniker och andra experter kan det kännas som en yrkesetisk konflikt – ”jag vill inte sälja!” Med vår träning får deltagarna hjälp att ta sig ur den konflikten och istället etablera sin egen förmåga att kombinera expertrollen med affärsmannarollen! Vår träning i affärsmannaskap har ofta återbetalat sig redan innan träningen är slut.

Öka din affärspotential genom att

  • Stärka individens förmåga att vara affärsmässig
  • Utnyttja den dolda kunskapen om era kunder som finns i kundorganisationen
  • Dra nytta av serviceorganisationens naturliga kontaktyta med befintliga kunder för rätt timing

Läs nedan hur vi gör eller kontakta oss för en offert

Affärsmannaskap för servicetekniker

Träningen breddar serviceteknikerns yrkesprofil och komplettera den avhjälpande expertrollen med en affärsdrivande och rådgivande roll. Vi jobbar med upplevelsebaserad pedagogik. För att ge alla deltagare den uppmärksamhet och återkoppling som krävs på de olika träningsmomenten begränsar vi antal deltagare per grupp till 6-12 personer.

Som kursdeltagarna får du möjlighet att jobba med

  • din attityd till försäljning
  • din förmåga att kommunicera kundbehovet
  • ditt bidrag till verksamhetens proaktivitet.

Träningen har tre delar

  1. Teori och öva med kompisarna
  2. Ut på fältet och prova de nya färdigheter
  3. Utbyte av erfarenheter och nya rutiner

Våra utbildningar är företagsspecifika. Eftersom utbildningarna är en del av ert förändringsarbete, så hämtar vi alla exempel och tillämpningar från er verksamhet. Därför avstår vi från att blanda olika företag.

Träningen finns även för konsulter, supportpersonal och fältsäljare.