Naturliga affärer i varje kontakt mellan kund och tekniker!

Abridge hjälper svenska företag att tjäna mer på sina tjänster!

Vårt fokus är service och eftermarknad.
Varje möte med kunden är ett tillfälle för att finna affärer och bygga en starkare kundrelation.
Utnyttja teknikerns förtroendekapital i ert relationsbygge .

VÅRA ERBJUDANDEN

Våra tjänster stärker dina medarbetares kunskaper och färdigheter!

Utbildning affärsmannaskap

Naturliga affärer i varje kontakt mellan kund och tekniker genom träning i Affärsmannaskap.

Ökad efterfrågan

Öka efterfrågan på era tjänster med övningar och exempel på tjänstepaketering.

Visualisera service

Utveckla dina servicekunder med relevanta erbjudanden. Ta hjälp av Sherpa, vårt verktyg för service och eftermarknad.

Arbetsorder i mobilen

Digitalisera din service med arbetsorder i mobilen.

SENASTE NYTT

Stockolms Hiss- & Elteknik vänder sig till Abridge för att träna sina hisstekniker.

Stockholms Hiss-& Elteknik har tagit hjälp av Abridge för att träna och utbilda sina servicetekniker och serviceledare i kundkommunikation och affärsmannaskap. Hög tekniks kompetens är inte tillräckligt för den marknad man agerar på. Kunder kräver även aktuell statusinformation kring sitt serviceärende och då blir kundkommunikation allt viktigare för att få nöjda kunder. Abridges träning hjälper […]

S:t Eriks Hiss väljer Abridge för utbildning och träning av servicetekniker.

S:t Eriks Hiss har ett uttalat mål att lösa sina kunders problem så snabbt som möjligt. Det innebär hög teknisk kompetens hos teknikerna men även kundbemötande och affärsmannaskap är en viktig del för att lyckas. Att förstå kundernas behov och önskemål är avgörande och då är teknikerna en viktig kugge för att finna en bra […]

ManKan Hiss anlitar Abridge för utbildning och träning av servicetekniker.

ManKan Hiss verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad. Förutom hög teknisk kompetens är kundbemötande och affärsmannaskap viktigt för att lyckas på den konkurrensutsatta hiss service marknaden. ManKan Hiss har tagit hjälp av Abridge för att träna och utbilda sina servicetekniker o serviceledare i kundkommunikation och affärsmannaskap.

Sdiptech ny kund till Abridge

Abridge hälsar Sdiptech välkommen som ny kund. Abridge har fått förtroendet att träna servicetekniker i affärsmannaskap och kundbemötande i ett antal av gruppens bolag.