Stockolms Hiss- & Elteknik vänder sig till Abridge för att träna sina hisstekniker.

Stockholms Hiss-& Elteknik har tagit hjälp av Abridge för att träna och utbilda sina servicetekniker och serviceledare i kundkommunikation och affärsmannaskap. Hög tekniks kompetens är inte tillräckligt för den marknad man agerar på. Kunder kräver även aktuell statusinformation kring sitt serviceärende och då blir kundkommunikation allt viktigare för att få nöjda kunder. Abridges träning hjälper […]

Read Full Article

S:t Eriks Hiss väljer Abridge för utbildning och träning av servicetekniker.

S:t Eriks Hiss har ett uttalat mål att lösa sina kunders problem så snabbt som möjligt. Det innebär hög teknisk kompetens hos teknikerna men även kundbemötande och affärsmannaskap är en viktig del för att lyckas. Att förstå kundernas behov och önskemål är avgörande och då är teknikerna en viktig kugge för att finna en bra […]

Read Full Article

ManKan Hiss anlitar Abridge för utbildning och träning av servicetekniker.

ManKan Hiss verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad. Förutom hög teknisk kompetens är kundbemötande och affärsmannaskap viktigt för att lyckas på den konkurrensutsatta hiss service marknaden. ManKan Hiss har tagit hjälp av Abridge för att träna och utbilda sina servicetekniker o serviceledare i kundkommunikation och affärsmannaskap.

Read Full Article

Abridge har fått förtroendet av SAAB training att utbilda tekniker och sitemanagers i affärsmanaskap

Abridge har fått förtroendet av SAAB training att utbilda tekniker och sitemanagers i affärsmannaskap. Målet är att utveckla gruppen till viktiga värdeskapare via vår arbetsmetod, något som gynnar både SAAB och deras kunder. SAABs personal har genomgått Abridges affärsmannaskaps träning med träningsuppgifter framtagna för de specifika situationer som teknikerna möter i sitt dagliga arbete. Verkliga […]

Read Full Article

Utbildningsvideo i affärsmannaskap till ABB Robotics

ABB Robotics ger Abridge förtroendet att utveckla en utbildningsvideo i affärsmannaskap för servicetekniker. Videon ingår i ett globalt utbildningsprogram för servicetekniker. Ett servicebesök skall i grunden genomföras på samma sätt över hela världen. En kravbild från företagets stora globala kunder. Affärsmannaskap är den del av träningen som ger teknikern kunskap om hur man vidareutveckla kunden […]

Read Full Article