Några av våra referenser

ABB

Air Liquide

Anticimex

ASSA

Attemptare

Betania

Bonnier Publication

Bromma Conquip

Cargotec

Coromatic

Dimension

Ericsson

Expander Wireless

Heatex

Inobiz

IP-Only

JN Maskiner

Kraftelektronik

Manpower

Multisoft

P-Cap

SECO Tools

Smarteq

SAAB

Några av våra avtryck!

För att ge dig en bättre uppfattning om hur vi gör din serviceverksamhet mer framgångsrik kan du läsa om några projekt vi genomfört.

Vi har för våra kunders räkning varit drivande kring:

Utbildning av servicetekniker i affärsmannaskap: Vi tränar och utvecklar tekniker i hur de på ett naturligt sätt söker och finner information om sina kunders planer, önskemål och behov för den funktion som de genomför service och underhåll för. Utbildningen ger dem en teoretisk introduktion i hur de kommunicerar framgångsrikt med sina kunder samt vilka personlighetstyper de möter och hur de tolkar svaren från dem. Teorin blandas med handgriplig träning för att omsätt den i praktisk handling initialt inom gruppen och sen i skarpa situationer. Deltagarna får återkoppling på händelser i genomförda möten för att bygga en erfarenhet och referensram. För många av våra kunder har träningen återbetalat sig inom ett kvartal efter genomförd utbildning.

Försäljningsstrategi service: Svårighet att teckna service avtal. Befintliga avtal följer branschpraxis. Kvalitativ kundundersökning med begränsat antal kunder genomförs. Resultat, tre viktiga egenskaper att ändra på i standardavtalet enlig kunders önskemål. Ökade antal tecknade avtal med över 100% efterföljande 12 månader.

Kvalitetssäkring avtal: Målbild är ökad lönsamhet för serviceaffären. Genomlysning av existerande avtal. GAP analys identifierade otydligheter, uppenbara intäktsbortfall och tveksamma kundvärden i befintliga avtal. Utarbetat flexibla standardavtal som minimerar felaktiga förväntningar på avtalad service, ökad extraförsäljning av servicetjänster och förbättrad arbetstidsplanering för servicepersonal.

Strategiworkshop med ledningsgrupp: Utvärdering av vilka tjänster skall de erbjuda sina kunder. Bedöm egna organisationens beredskap för tjänsteleveranser lokalt och globalt. Resultat att börja i liten skala med ett fåtal regioner och tjänster för att träna organisationen i skillnaden på arbetssätt mellan produktlogik och tjänstelogik.

Utveckling av nya tjänster: Kundundersökning genomförd i begränsad omfattning. Indikationer på intresse av några nya tjänster på marknaden som verifierades med företagets säljkår. Matchning av tillgängliga resurser med identifierat marknadsbehov grundlade utveckling av nytt tjänste erbjudande. Nyutvecklad tjänst gav tillträde till nya branscher där företaget inte verkat tidigare och resulterade i ett av företagets största affärer.

Undersökningar genomförda av Aberdeen group* visar att företag som har fokus på sin eftermarknadsverksamhet lyckas:

  • Förlänga sina tjänsteavtal hos 85% av sina kunder
  • Uppnå 90% återköpsfrekvens på kundbasen årligen
  • Visa en årlig omsättningsökning på 15% inom eftermarknad

De har i dubbelt så stor utsträckning som genomsnittet en anpassad IT lösning för eftermarknad som ger realtidsinformation om bl a avtalsvillkor, serviceobjekt, servicestatistik mm. Tjänster bidrar till ett jämnare intäktsflöde samtidigt som de ger förbättrade kundrelationer och är ett naturligt inledande steg till nästa affär. Dra nytta av försprånget du har hos dina kunder genom att öka antalet kontaktytor med fler servicetjänster. Fokuserat arbete med förlängning och nytecknande av serviceavtal är nyckeln till framgångsrik eftermarknad. Avtalsintäkterna står ensamt för upp till 50% av eftermarknadsverksamhetens totala intäkter hos framgångsrika företag. Abridge jobbar med strategisk eftermarknadsservice. Vi har för kunds räkning bland annat tagit fram ett nytt affärsområde inom eftermarknad, som redan år ett bidrog med över 40 procent av företagets intäkter.

*Aberdeen group är ett undersökningsföretag som har service och eftermarknad som ett av sina fokusområden.

Vi hjälper företag att tjäna mer på sina tjänster.

Det gör vi genom:

Personlig rådgivning (Senior Advisor)

Våra erfarenheter visar att det många gånger är ett ensamt jobb att ha ansvar för utveckling av eftermarknadsaffären.

Vi har designat en särskild tjänst för att fungera som bollplank på dina villkor.

“Bollplank” fungerar effektivt om planket finns där under en längre tid och om bollkastaren själv bestämmer hur och när hen kastar bollen och också vad hen vill göra med bollen som kommer i retur.

Vi kallar det att få åka i en gräddfil till framgångsrika tjänster för din verksamhet.

Kontakta oss för en offert!