Öka efterfrågan på era tjänster

Ökad efterfrågan

Paketera tjänster framgångsrikt

Kännetecken på en framgångsrik tjänst är att den

  • säljer och skapar affärer
  • skapar långsiktiga kundrelationer
  • är lönsam för båda parter

Tjänster som inte uppfyller första kriteriet har missat målet hos kunden. Tjänster som är utvecklade med uttalade kundvärden som grund borde sälja. Även om ordet ”kundvärde” ger en känsla av att vara klart och tydligt finns det många tolkningar och misstolkningar. I våra möten med personal i svenska företag har det visat sig att angivna kundvärden i upp till 80% av fallen inte beskriver ett kundvärde, utan önskade förändringar i interna processer eller organisationen!

”nya produktblad, aktivare kunder, tydligt budskap, bevara varumärket”

är exempel på tveksamma kundvärden som mer uttalar hjälpmedel för den egna organisationen att kommunicera med kunden.

Utveckling av tjänster ger inte samma tydliga resultat som utveckling av produkter. En produkts funktion kan du kvalitetssäkra på fabrik. För en tjänst sker kvalitetsäkring i fält. I en tjänsteleverans är kunden alltid delaktig i slutresultatet.

Vid tjänsteutveckling krävs mer kunskap om kundens verksamhet och värderingar för att

  • maximera ”Sanningens Ögonblick” för era kunder
  • vara säker på vad kunden är villig att betala för
  • tjänsten skall fylla ett kundbehov inte bara ert behov

Internationella studier visar att ca 50% av företagets serviceintäkter är beroende av tecknade avtal. Företag som prioriterar att teckna avtal i samband med produktleveransen ökar sin omsättning i snitt med 85%. Servicetjänstens utformning påverkar hur väl du lyckas.

Abridge erbjuder en paketeringsmetod där vi introducerar och entusiasmerar delar av företaget i tjänsteutveckling, jobbar fram ett erbjudande utifrån kundens perspektiv som kvalitetssäkras med delar av kundbasen och inkluderar ett förslag på utrullningsplan.

Är ni i en situation där

  • planen är klar och ni vill ”kick-starta”
  • utvecklingen av tjänster kört fast – och ni vill få hjälp att lösa upp situationen
  • har tjänster med begränsad efterfrågan från kunder och vill ändra det

Kontakta oss för ett möte eller läs mer om hur vi gör.

Tjänstepaketering