Våra erbjudanden

Våra tjänster stärker dina medarbetares kunskaper och färdigheter!

Komplettera med verktyg som ökar relevans och lönsamhet i service och eftermarknadsaffären

Utbildning affärsmannaskap

Naturliga affärer i varje kontakt mellan kund och tekniker genom träning i Affärsmannaskap.

Utnyttja varje möte med kunder för fler affärer och starkare kundrelationer. Använd den personalkategori som förmodligen träffar kunder mest. Ge teknikerna ytterligare ett verktyg i sin kunskapsportfölj.

Vidareutveckla er servicepersonal från duktiga tekniker till viktiga värdeskapare.

Ökad efterfrågan

Öka efterfrågan på era tjänster med övningar och exempel på tjänstepaketering.

Kännetecknet på en framgångrik tjänst är att den

  • säljer och skapar affärer
  • skapar långsiktiga kundrelationer
  • är lönsam för båda parter

Har du tjänster som inte möter upp till det första kriteriet i tillräcklig omfattning är du i behov av vår tjänstepaketering. Du får tillgång till verktyg för tjänsteutveckling, utnyttjar intern gruppdynamik, får återkoppling från kundbasen och en flygande start att rulla ut den nya/uppdaterade tjänsten.

Visualisera service

Utveckla dina servicekunder med relevanta erbjudanden. Ta hjälp av Sherpa, vårt verktyg för service och eftermarknad.

Visualisera utvecklingen av serviceverksamheten och kundrelationen för gruppen. Skapa en gemensam målbild. Få en tidig indikering på om ni riskerar att tappa kunder eller en maskintyp har mer servicebehov än övriga.

Få mer tid över till utveckling av serviceverksamheten. Ett stöd för utveckling och uppföljning med fokus på tid och kundrelationen. Du ser

  • Ert värde för kunden
  • Kundens värde för er

Mobil arbetsorder

Digitalisera din service med arbetsorder i mobilen.

Börja digitalisera din service och eftermarknad med arbetsorder i mobilen.

Tekniker i fält får det mycket enklare att hålla reda på uppdrag, att dokumentera utfört arbete och notera kom-ihåg för framtida besök, andras eller egna. Initiera de administrativa processerna från mobilen medan minnet är färskt och automatisera flera steg i administrationen. Företaget sparar pengar och visar ett modernt sätt att jobba på som attraherar och motiverar medarbetare att få jobbet gjort.