Undersökningar genomförda av Aberdeen Group visar att de företag som når bäst framgång i sin serviceaffär är de som skiftat från internt driven till kunddriven service.

Aberdeen rapport

 

Skicka meddelande