Abridge hälsa Vattenfall Services Nordic välkommen som ny kund.

Abridge har fått förtroendet att utveckla projektledare och gruppchefer i affärsmannaskap.

Skicka meddelande