12 January, 2018

Abridge har fått förtroendet av SAAB training att utbilda tekniker och sitemanagers i affärsmanaskap

Abridge har fått förtroendet av SAAB training att utbilda tekniker och sitemanagers i affärsmannaskap. Målet är att utveckla gruppen till viktiga värdeskapare via vår arbetsmetod, något som gynnar både SAAB och deras kunder.

SAABs personal har genomgått Abridges affärsmannaskaps träning med träningsuppgifter framtagna för de specifika situationer som teknikerna möter i sitt dagliga arbete. Verkliga situationer men i trygg miljö där deltagarna får öva i att övertyga sin motpart istället för övertala dem och uppleva önskat resultat.

“Vid de tillfällen vår personal träffar kunden är det viktigt att de blir övertygade istället för övertalade om investeringar som de skall göra. På det sättet kan de själva motivera att investeringsbeslutet är rätt” säger  Henrik Lundgren på SAAB.

Abridges metod användes med framgång i kundmöten redan under pågående utbildning och det uppskattar vi, säger Henrik.

All vår utbildning och träning i affärsmannaskap tar avstamp i kundens verklighet så deltagarna kan applicera nyvunnen kunskap direkt vid nästa möte. Vi bidrar till en naturlig beteendeförändring hos deltagarna.