19 October, 2018

ManKan Hiss anlitar Abridge för utbildning och träning av servicetekniker.

ManKan Hiss verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad. Förutom hög teknisk kompetens är kundbemötande och affärsmannaskap viktigt för att lyckas på den konkurrensutsatta hiss service marknaden. ManKan Hiss har tagit hjälp av Abridge för att träna och utbilda sina servicetekniker o serviceledare i kundkommunikation och affärsmannaskap.