19 January, 2019

S:t Eriks Hiss väljer Abridge för utbildning och träning av servicetekniker.

S:t Eriks Hiss har ett uttalat mål att lösa sina kunders problem så snabbt som möjligt. Det innebär hög teknisk kompetens hos teknikerna men även kundbemötande och affärsmannaskap är en viktig del för att lyckas. Att förstå kundernas behov och önskemål är avgörande och då är teknikerna en viktig kugge för att finna en bra lösning på kundernas problem. S.t Eriks hiss har tagit hjälp av Abridge för att träna och utbilda sina servicetekniker o serviceledare i kundkommunikation och affärsmannaskap för att uppnå ökad uppskattning från kundbasen.